How Should You Choose Your First Jiu Jitsu Gi

As a Brazillian Jiu Jitsu beginner, you could be wondering how to go about choosing your first gi. The gi is a very …